•    
    • مشوق ها و پاداش ها

     انواع مشوق ها، پاداش ها و تخفیفات مورد نظر جهت ایجاد انگیزه و پویایی در مشتریان و اعضای باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات ایران پیش بینی گردیده که چنانچه اعضای محترم نسبت به تایید عضویت خود و تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند می توانند از این مزایا شامل موارد ذیل استفاده نمایند:

     • استفاده از تخفیفات نرخ سود تسهیلات
     • استفاده از خدمات بانکداری شرکتی
     • استفاده از تخفیفات مربوط به دریافت خدمات مرکز اطلاع رسانی پیمانکاران بین المللی ایران
     • استفاده از فیلم های آموزشی و گزارشات تخصصی کالایی و بازارهای هدف صادراتی
     • استفاده از دوره آموزشی تخصصی در زمینه های بازارهای مالی و سرمایه

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.