•    
    • طرح ها
     در طرح امتیازی ارزش پولی مشتریان حقیقی فرآیند تخصیص امتیازات اعطایی وابسته به میزان ارزش پولی و درآمدی هر مشتری می باشد که این امتیازات با توجه به نوع عملکرد مشتریان در ارتباط با سود پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک، کارمزد پرداختی بابت اعتبارات ...
     رویه های کسب امتیاز
     • سود دریافتی سپرده ریالی
     • کارمزد دریافتی بابت اعتبار اسنادی وارداتی
     • کارمزد دریافتی بابت اعتبار اسنادی صادراتی
     • کارمزد دریافتی بابت خرید و فروش ارز
     • ...
     پاداش ها و جوایز
     در طرح امتیازی ارزش پولی مشتریان حقوقی فرآیند تخصیص امتیازات اعطایی وابسته به میزان ارزش پولی و درآمدی هر مشتری می باشد که این امتیازات با توجه به نوع عملکرد مشتریان در ارتباط با سود پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک، کارمزد پرداختی بابت اعتبارات ...
     رویه های کسب امتیاز
     • کارمزد دریافتی بابت خرید و فروش ارز
     • کارمزد دریافتی بابت حواله وارده
     • کارمزد دریافتی بابت اعتبار اسنادی صادراتی
     • کارمزد دریافتی بابت اعتبار اسنادی وارداتی
     • ...
     پاداش ها و جوایز
       
     اولین کمپین تخصصی باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات ایران با تمرکز بر بازار روسیه و با هدف تسهیل و تسریع فرآیند ارایه خدمات مالی و بازاریابی به اعضای باشگاه مشتریان در راستای توانمندسازی صادرات غیرنفتی کشور و حمایت تخصصی و تأمین مالی از کلیه فعالین ...
     رویه های کسب امتیاز
     • میزان صادرات متقاضیان در طی دوره برگزاری کمپین
     • ...
     پاداش ها و جوایز
       
     بانکداری شرکتی یک مدل کسب و کار و استراتژی کلان و پیچیده و نظام‌مندی است که تلاش دارد کلیه نیازهای مشتریان شرکتی را با بهره‌گیری از ساختار، مدل‌ها و فرآیندهایی کاملا متفاوت از گذشته، پاسخ دهد و تخصص و تجربه تامین مالی در بازار سرمایه را برای مشتریان ...
     رویه های کسب امتیاز
     • ...
     پاداش ها و جوایز
کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.