•    
    
    • نحوه کسب امتیاز در باشگاه مشتریان چگونه است؟

     امتیاز هر مشتری تابعی از کارکرد وی بر اساس میزان استفاده از محصولات و خدمات بانک از جمله تسهیلات صادراتی، اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه های ارزی و ریالی، میزان سپرده گذاری مشتری نزد بانک و تکمیل اطلاعات پروفایل عضویت، شرکت در نظرسنجی، ورود به سامانه باشگاه مشتریان، ثبت و اشتراک مطلب در کافه صادرات و ... می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.