•    
    
    • کلیه اطلاعاتی که از طریق شعبه بروز رسانی می شود چگونه باید به باشگاه ارسال شود؟

     جهت به روز رسانی کلیه اطلاعات هویتی و ثبتی ، اعضای باشگاه می توانند از طریق شعبه مربوطه نسبت به تغییر اطلاعات مورد نظر اقدام نموده و پس از آن اطلاعات مربوطه به صورت خودکار در سامانه باشگاه مشتریان ثبت می گردد.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.