•    
    
    • چگونه می توان رمز عبور نرم افزار باشگاه را تغییر داد؟

     برای تغییر رمز عبور ورود به باشگاه کاربرمی تواند بعد از لاگین در بخش کافه صادرات از ستون سمت راست بلاک مربوط به اطلاعات شخصی کاربر با استفاده از دکمه ویرایش پروفایل نسبت به تغییر اقلام اطلاعاتی پایه پروفایل خود از جمله رمز عبور ورود به باشگاه استفاده نماید. لازم به توضیح است که برای تعریف رمز عبور جدید، الزاما کاربر می بایستی رمز عبور فعلی خود را به خاطر داشته باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.