•    
    
    • نحوه ورود به باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات ایران در خصوص مشتریان حقیقی چگونه است؟

     از طریق آدرسclub.edbi.ir وارد سایت باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات ایران شوید:
     با استفاده از «کد مشتری» بعنوان «شناسه عبور» و «کد ملی» بعنوان «کلمه عبور» وارد فضای باشگاه شوید. در صورت وجود صفر قبل از «کد ملی»، درج آن ضروری است و توجه داشته باشید که تعداد ارقام بعنوان «کد ملی»، از 10 رقم کمتر نباشد.
     لازم به ذکر است جهت اخذ کد مشتری، باید به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه نمایید.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.