•    
    
    • چگونه می‌توان به سامانه انتقاد و شکایت بانک دسترسی پیدا نمود؟

     برای دسترسی به سامانه انتقاد و شکایت دو مسیر ذیل معرفی می‌گردد:

     الف- مشتریان می توانند با مراجعه به وب سایت اصلی بانک توسعه صادرات ایران به نشانی www.edbi.ir ، کلیک روی بخش "ارتباط با ما" و سپس بخش"انتقاد و شکایت" به این سامانه دسترسی پیدا نمایند.
     ب- همچنین مشتریان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات ایران به نشانی club.edbi.ir و سپس بخش "انتقادات و پیشنهادات" نسبت به ثبت انتقاد و یا پیشنهاد خود اقدام نمایند.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.