•    
    
    • مدت زمان رسیدگی و پاسخگویی به شکایت در بانک توسعه صادرات ایران را مشخص نمایید.

     با توجه به اینکه شکایت‌های مطرح شده از جانب مشتریان دارای شرایط و ویژگی‌های یکسانی نمی‌باشد، مدت زمان ثابتی را نمی‌توان برای آن تصور نمود. لیکن بانک اعتقاد دارد که باید از حداکثر ظرفیت کارشناسی خود بهره‌برداری نموده و با پیگیری موضوع در حداقل زمان ممکن، پاسخ لازم را به ذینفع منعکس نماید.
     لازم به ذکر است که بانک همواره مصمم بوده که پاسخ لازم به شکایات مطرح شده را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.