•    
    
    • آیا برقراری ارتباط با کارشناسان بخش رسیدگی به شکایات امکان‌پذیر می‌باشد؟

     به جهت اهمیت موضوع در حوزه رسیدگی به شکایات، کارشناسان مربوطه ضمن بررسی شکایت، در صورت نیاز با شاکی ارتباط برقرار نموده و اطلاعات مدنظر خود را بمنظور پیگیری مناسب شکایت و ارائه پاسخ لازم به ذینفع، اخذ خواهند نمود.
     در هر صورت شاکی می‌تواند طی تماس با شماره تلفن 88700913 نسبت به پیگیری شکایت خود اقدام نماید.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.