•    
    
    • منظور از طرح‌های امتیازی چیست؟

     اعضای باشگاه مشتریان می‌توانند از طرح‌های امتیازی موجود در سامانه باشگاه مشتریان استفاده نمایند که بعضی از آنها دارای محدودیت زمانی می‌باشند. طرح‌های فعال بدون محدودیت زمانی عبارتند از: طرح سپاس و طرح امتیاز ارزش پولی.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.