•    
    
    • سطوح تعریف شده در باشگاه مشتریان شامل چه سطح‌هایی است؟

     باشگاه مشتریان دارای 5 سطح مشتریان "عادی، برنزی، نقره‌ای، طلایی و"VIP می‌باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.