•    
    
    • مشوق ها و پاداش ها
     انواع مشوق ها، پاداش ها و تخفیفات مورد نظر جهت ایجاد انگیزه و پویایی در مشتریان و اعضای باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات ایران پیش بینی گردیده که چنانچه اعضای محترم نسبت به تایید عضویت خود و تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند می توانند از این مزایا شامل موارد ذیل استفاده نمایند:

     • استفاده از خدمات بانکداری شرکتی
     • استفاده از تخفیفات ویژه شرکت صرافی توسعه صادرات جهت خدمات صرافی و نقل و انتقالات ارزی
     • استفاده از تخفیفات ویژه در حوزه خدمات و آموزش تخصصی توسط شرکت بازرسی فنی فلات پژواک
     • استفاده از مشاوره های بورسی رایگان، سبد گردانی و تخفیفات کارمزدی معاملات بورسی توسط شرکت کارگزاری توسعه صادرات
     • استفاده از خدمات بازاریابی داخلی و خارجی از طریق شرکت های معتبر مکان بازار هم چون چیگل
     • استفاده از اطلاعات و گزارشات تخصصی کالایی و بازارهای هدف صادراتی
     • استفاده از دوره های آموزشی تخصصی "مرکز آموزش بازرگانی"
کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.