•    
    
    • تخصیص امتیازات

     تخصیص امتیازات به اعضای باشگاه بر اساس اقدامات و فعالیت های ذیل می باشد و هر یک از اعضای باشگاه می توانند متناسب با عملکرد خود و تعامل با بانک نسبت به کسب امتیاز اقدام نمایند:


     1- ورود به سامانه باشگاه مشتریان
     2- تکمیل اطلاعات پروفایل عضویت
     3- سالروز تأسیس شرکت/ تولد مشتری
     4- شرکت در نظرسنجی ها
     5- ثبت نظرات در کافه صادرات
     6- ثبت و اشتراک مطلب در صفحات شبکه اجتماعی سامانه باشگاه مشتریان
     7- میزان عملکرد اعضای باشگاه در ارتباط با تسهیلات دریافتی از بانک، کارمزد پرداختی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه ها و نقل و انتقال حوالجات و سود واقعی منابع سپرده ای مشتریان نزد بانک و ...


کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.