•    
    
    • فرآیند گردش کار
     • .....مشتری با مراجعه به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، درخواست خود را جهت استفاده از تسهیلات و خدمات بانک توسعه صادرات ایران ارائه می ­نماید. معاونت با توجه به درخواست مشتری، نسبت به ارائه معرفی­ نامه منضم به مدارک موردنیاز بانک برای بررسی اولیه درخواست، اقدام می ­نماید.
     • .....مدیریت امور اعتبارات بانک پس از دریافت معرفی­ نامه موصوف، مراتب را به اطلاع مشتری می­ رساند و مشتری به شعبه ذیربط بانک توسعه صادرات ایران مراجعه و پس از کسب اطلاعات لازم نسبت به افتتاح حساب (در صورتی­ که نزد بانک توسعه صادرات حساب نداشته باشد)، ارائه مدارک مورد نیاز و انجام سایر اقدامات مقتضی، اقدام می ­نماید.
     • .....شایان ذکر است برای اختصاص منابع از صندوق نوآوری و شکوفایی باید در سامانه غزال به آدرس inif.ir ثبت‌نام انجام و تأییدیه صندوق مذکور اخذ و به بانک اعلام شود.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.