•    
    

    • صادرکننده مدال آور به آن دسته از صادرکنندگانی اطلاق می‌گردد که بعد از 5 بار انتخاب به عنوان ممتاز، در سال ششم نیز به عنوان ممتاز دو گروه مربوطه منتخب شوند.

     صادرکننده ممتاز صادرکننده‌ای است که حداقل پنج نوبت در گروه تخصصی مربوطه بعنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب و معرفی شده باشد و در سنوات بعد، پس از ارزیابی در گروه تخصصی مربوطه حائز بالاترین امتیاز گردد.
     صادرکننده نمونه ملی صادرکننده‌ای است که طبق ضوابط مندرج در «آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه» انتخاب و در روز ملی صادرات، با دریافت لوح تقدیر و تندیس طلایی مورد تشویق قرار گیرد.
    • کافه صادرات

     کلیه اعضای باشگاه مشتریان می توانند در این بخش از اطلاعات، تخفیفات و محتوای منتشر شده در سامانه ...

     کافه صادرات

     طرح های امتیازی

     اعضای باشگاه مشتریان در این بخش جزئیات طرح های امتیازی موجود در سامانه باشگاه مشتریان را می توانند ...

     طرح های امتیازی

     دانش بنیان

     در این بخش اعضا باشگاه و سایر مشتریان می توانند ازخدمات و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران برای ...

     دانش بنیان

     مشوق ها و پاداش ها

     در این بخش اطلاعات مربوط به انواع مشوق ها، پاداش ها و تخفیفات مورد نظر جهت اعضا باشگاه قابل مشاهده ...

     مشوق ها و پاداش ها
کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.