•    
    
    • نظرسنجی عمومی

     عنوانخیلی زیادزیادتقریباً 50-50کمخیلی کم
     1- کارکنان شعبه رفتاری محترمانه و دوستانه دارند.
     2- کارکنان شعبه ظاهری آراسته و مرتب دارند.
     3- تصویر ذهنی مطلوبی از این بانک نسبت به دیگر بانک ها دارم.
     4- ترجیح می دهم بیشتر امور بانکی خود را در این بانک انجام دهم.
     5- انجام امور بانکی در این بانک سهل و آسان است.
     6- تنوع محصولات و خدمات بانک انتظارات من را برآورده می کند.
     7- بانک اطلاعات دقیق و کاملی درباره انواع خدمات بانکی ارایه می کند.
     8- انجام امور بانکی در این بانک با کمترین معطلی صورت می گیرد.
     9- به شکایات مشتری در اسرع وقت رسیدگی می شود.
     10- زمان کار شعبه برای مراجعه من مناسب است.
     11- استفاده از خدمات الکترونیکی وغیرحضوری بانک آسان است.
     12- از نظر من عملکرد بانک مبتنی بر قانون ومقررات و شفاف است.
     13- انواع خدمات الکترونیکی و غیرحضوری بانک انتظارات من را برآورده می کند.
     14- کارکنان شعبه با حوصله به سوالات مراجعان پاسخ می‌دهند.
     15- کارکنان شعبه بین مشتریان تبعیض قائل نمی‌شوند.
     16- کارکنان شعبه افراد مورد اعتمادی هستند.
     17- کارکنان شعبه به درخواست‌های مشتری توجه دارند.
     18- مراحل انجام امور بانکی مشخص و کوتاه است.
     19- در اکثر اوقات دستگاه‌های خودپرداز بانک قادر به ارائه خدمت هستند.
     20- داخل شعب بانک تمیز و پاکیزه است.
     21- وسایل و تجهیزات شعب بانک آراسته و منظم است.
     22- سرعت رسیدگی به تقاضای دریافت تسهیلات از بانک مناسب است.
     23- استفاده از خدمات الکترونیکی و غیرحضوری بانک مطمئن است.
     24- اموربانکی من بدون هرگونه توصیه و هدیه در زمان مناسب انجام می‌شود.
     کد امنیتی: *
کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.