•    
    
    • درباره بانک
    • اطلاعیه بانک توسعه صادرات ایران در خصوص:

     آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت دریافت رمز دوم یک‌بار مصرف

     آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت دریافت رمز دوم یک‌بار مصرف

     بانک توسعه صادرات ایران در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت دریافت رمز دوم یک‌بار مصرف بوده و تا راه‌اندازی سیستم فوق،‌ ارائه خدمت مربوطه براساس روش موجود ادامه خواهد داشت.

     با توجه به الزام بانک‌ها از سوی بانک مرکزی در خصوص جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداخت‌های بدون حضور کارت و لزوم ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران، به آگاهی مشتریان محترم می‌رساند:
     "بانک توسعه صادرات ایران در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم بوده و تا راه‌اندازی سیستم فوق،‌ ارائه خدمت مربوطه براساس روش موجود ادامه خواهد داشت."
کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.