•    
    
    • درباره بانک
    • ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی در سال ۹۷

     ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی در سال ۹۷

     بررسی آماری ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی در سال گذشته نشان می دهد که سهم کالاهای واسطه ای در واردات ۶۶.۸ و در صادرات بدون نفت خام ۷۹.۵ درصد بوده است.


     بررسی آماری ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی در سال گذشته نشان می دهد که سهم کالاهای واسطه ای در واردات ۶۶.۸ و در صادرات بدون نفت خام ۷۹.۵ درصد بوده است.
     به گزارش خبرنگار ایبِنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با استفاده از داده‌های دفتر آمار و فراوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی در سال گذشته را بررسی کرده است.
     این آمارها نشان می‌دهند که کالاهای واسطه‌ای سهم قابل توجهی از صادرات و واردات کشور در سال گذشته را به خود اختصاص داده اند.
     براین اساس سهم کالاهای سرمایه در صادرات بدون نفت خام سال گذشته به ۲.۵ درصد و کالاهای واسطه ای به ۷۹.۵ درصد در مقایسه با سال قبل از آن رسیده اند.
     همچنین در این سال واردات کالاهای سرمایه ای نسبت به سال ۹۶ معادل ۴۰ درصد، واسطه ای معادل ۱۱ درصد و مصرفی معادل ۱۶ درصد کاهش یافته اند.
     ترکیب واردات
     آمارهای منتشره نشان می‌دهند که در سال ۹۷ حدود ۵۴۶ هزار تن کالای سرمایه ای به ارزش ۶ میلیارد و ۹۶۳ میلیون دلار با سهم ارزشی ۱۶.۹ درصد وارد کشور شده‌اند. این در حالی است که این ارقام برای سال قبل از آن ۹۱۴ تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که سهم ارزشی ۱۷.۲ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است.
     این آمارها نشان می دهند که واردات کالاهای سرمایه ای در سال ۹۷ از نظر وزنی ۴۰.۲ و از نظر ارزشی ۲۱.۸ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته اند.
     همچنین در سال گذشته ۲.۸۳۱ هزار تن کالای مصرفی به ارزش ۶ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار وارد کشور شده که ۱۶.۳ درصد از کل واردات کشور را شامل می شده است. این در حالی است که واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۶ معادل ۳.۳۷۵ هزار تن و به ارزش ۹ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار بوده است. سهم کالاهای مصرفی از کل واردات سال ۹۶ معادل ۱۸.۸ درصد بوده است.
     براین اساس واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۷ در مقایسه با سال قبل از آن از نظر وزنی ۱۶.۱ و از نظر ارزشی ۳۱.۲ درصد کاهش یافته است.
     با این حال ایران در سال گذشته ۲۶.۸۰۳ هزار تن کالای واسطه ای به ارزش ۲۷ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار وارد کرده است که ۶۶.۸ درصد از کل واردات را در بر می گرفته است. این آمار برای سال قبل از آن از نظر وزنی ۳۰.۲۴۲ هزار تن و از نظر ارزشی ۳۳ میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار بوده و سهم آن از نظر واردات ۶۴.۰ درصد محاسبه شده است.
     این آمارها نشان می دهند که واردات کالاهای واسطه ای در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ از نظر وزنی ۱۱.۴ و از نظر ارزشی ۱۶.۸ درصد کاهش یافته اند.
کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.