•    
    
    • درباره بانک
    • لزوم اخذ شناسه شهاب برای کلیه مشتریان حقوقی ایرانی

     لزوم اخذ شناسه شهاب برای کلیه مشتریان حقوقی ایرانی

     در نظر است در آینده نزدیک عدم ارائه خدمت به مشتریان حقوقی ایرانی فاقد شناسه شهاب توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مسدود نمودن برداشت از حساب اشخاص موصوف به مورد اجرا گذاشته شود.

     پیرو ابلاغیه مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی در خصوص راه اندازی برخط سامانه نهاب و لزوم عدم ارائه خدمت به مشتریان حقیقی ایرانی فاقد شناسه شهاب، با عنایت به مذاکرات انجام شده با مرجع ثبت شرکت‌ها درخصوص رفع مشکلات مربوط به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی، در نظر است در آینده نزدیک عدم ارائه خدمت به مشتریان حقوقی ایرانی فاقد شناسه شهاب توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مسدود نمودن برداشت از حساب اشخاص موصوف به مورد اجرا گذاشته شود.
     از این رو به مشتریان حقوقی فاقد شناسه شهاب توصیه می‌شود نسبت به پیگیری‌های مربوطه در مراجع ثبت شرکت‌ها به منظور رفع مغایرت‌ها اقدام نمایند.
     بدیهی است پس از اجرایی شدن مراتب فوق الذکر، مسئولیت عدم ارائه خدمت توسط بانک متوجه مشتری می‌باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.