•    
    
    • درباره بانک
    • تمدید مهلت ثبت رفع تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1397 صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان

     تمدید مهلت ثبت رفع تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1397 صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان

     به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آن دسته از صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان که در بازه زمانی اعلام قبلی موفق به ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی در سامانه تجارت نشده‌اند، مجدداً فرصت خواهند داشت نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند.

     “بر این اساس صادرکنندگان محترم می‌بایست به موارد ذیل توجه فرمایند:
     نظر به اینکه تعدادی از صادرکنندگان محترم مشمول بند (7) تصویب‌نامه شماره 8739/55300 مورخ 02/02/1397 به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را بر اساس اسناد و مدارک مثبته در طی دوره زمانی 22/01/1397 لغایت 16/05/1397 دریافت نموده‌اند و علی‌رغم مهلت‌های اعطایی اعلامی طی تاریخ‌های 06/04/1398 و 09/06/1398 کماکان موفق به ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی دوره فوق‌الذکر در سامانه جامع تجارت نشده‌اند از تاریخ 10/09/1398 لغایت 22/09/1398 مهلت خواهند داشت ضمن مراجعه به "سامانه جامع تجارت" به آدرس www.ntsw.ir بخش "درگاه ثبت اطلاعات پروانه‌های صادراتی افغانستان و عراق" نسبت به ثبت شماره کوتاژ اظهارنامه‌های صادراتی فوق‌الذکر خود اقدام نمایند.
     همچنین صادرکنندگان محترم مشمول بند (7) تصویب‌نامه فوق‌الذکر که از طریق بازارچه‌های مرزی در مقطع مورد نظر (22/01/1397 لغایت 16/05/1397) نسبت به صادرات اقدام نموده‌اند نیز با مراجعه به "سامانه جامع تجارت- درگاه ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی افغانستان و عراق" از تاریخ 10/09/1398 لغایت 22/09/1398 مهلت خواهند داشت نسبت به ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی از محل تمامی بازارچه‌های مرزی خود در تاریخ مورد نظر اقدام نمایند.
     پروانه‌های (کوتاژهای) صادراتی مربوط به دوره مذکور که قبلاً‌ توسط صادرکنندگان به منظور واردات خود و غیر، فروش در "سامانه نیما" و "سامانه نظارت ارز (سنا)" مورد استفاده قرار گرفته و در ایفای تعهدات صادراتی صادرکنندگان محاسبه شده‌اند مورد پذیرش نخواهد بود.”
کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.