•    
    
    • درباره بانک
    • در سامانه همراه بانک توسعه صادرات فراهم شد:

     امکان دریافت صورتحساب یکساله

     امکان دریافت صورتحساب یکساله

     امکان دریافت صورتحساب یکساله در سامانه همراه بانک همای بانک توسعه صادرات در راستای افزایش رضایت مشتریان، فراهم شد.

     به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل از مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات این بانک، پیشتر امکان دریافت صورتحساب در سامانه یاد شده به مدت شش ماه پیش بینی شده بود.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.