•    
    
    • درباره بانک
    • دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی

     دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی

     به منظور آشنایی با انواع روش های پرداخت،کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، اقدام به برگزاری آموزش آنلاین « دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی» به مدت 65 ساعت مینماید.

     نظر به عوامل مختلف، شیوه های پرداخت در معاملات بین المللی، متفاوت است. طرفین با در نظر گرفتن میزان اعتمادی که به همدیگر دارند و نیز با ملاحظه اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی، یکی از انواع شیوه های پرداخت را در معامله خود انتخاب می نمایند.
     به منظور آشنایی با انواع روش های پرداخت، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، اقدام به برگزاری آموزش آنلاین «دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی» به مدت 65 ساعت می نماید.

     زمان: روزهای یکشنبه و سه شنبه | ساعت 13 الی 16

     شروع دوره: 1400/09/14 لغایت 1400/11/10

     مدرس: جناب آقای فریدون شیرازی
     عضو کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICC
     مدیر سابق عملیات ارزی بانک مرکزی
     مدرس دوره روش های پرداخت بین المللی

     ثبت نام: جهت ثبت نام، لازم است هزینه شرکت در دوره (مبلغ 12.000.000 ریال برای اعضای کمیته ایرانی و 20.000.000 ریال برای غیراعضا) به شماره حساب 1550050092 کدشناسه 141144 نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد5/6325) به نام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی واریز و اسامی شرکت کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزی به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال و یا از طریق وب سایت کمیته ایرانی آنلاین ثبت نام گردد.

     مهلت ثبت نام: 13 آذر ماه 1400

     گواهینامه: در پایان دوره، به شرکت کنندگان از سوی کمیته ایرانی ICC گواهینامه شرکت در دوره اعطا می گردد.

     تلفن: 88306127 ، 88317783
     فکس: 88308330
     وب سایت کمیته ایرانی: icc-iran.com

     academy.icc-iran.com :وب سایت آکادمی کمیته ایرانی
     academy@icc-iran.com :پست الکترونیکی

     جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.
کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.