•    
    
    • درباره بانک
    • دومین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری، مردادماه برگزار می‌شود.

     دومین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری، مردادماه برگزار می‌شود.

     انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، دومین دوره همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری را مرداد سال جاری با حمایت کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران برگزار می‌کند.

     اتاق ایران آنلاین

     دومین دوره همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری به همت انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و حمایت کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، مرداد سال جاری برگزار می‌شود.

     هدف از برگزاری این همایش، گسترش دانش و توسعه صادرات در صنعت پلیمر به عنوان دومین صنعت صادراتی غیرنفتی کشور است، شناسایی ظرفیت‌های صادراتی صنعت پلیمر و رفع موانع موجود در این مسیر و بررسی فرصت‌های صادرات پلیمر و نیازسنجی کشورها در منطقه و جهان به شمار می‌رود.

     در این همایش جایزه صادرکنندگان پویا در صنعت پلیمر نیز اهدا خواهد شد.
کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.