•    
    • طرح ها
     در طرح امتیازی ارزش پولی مشتریان حقیقی فرآیند تخصیص امتیازات وابسته به میزان تعامل مشتریان با بانک و سطح استفاده آنان از کلیه خدمات و محصولات بانکی می باشد و امتیاز هر مشتری بر اساس تسهیلات دریافتی از بانک، اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه ها و نقل و ...
     در طرح امتیازی ارزش پولی مشتریان حقوقی فرآیند تخصیص امتیازات وابسته به میزان تعامل مشتریان با بانک و سطح استفاده آنان از کلیه خدمات و محصولات بانکی می باشد و امتیاز هر مشتری بر اساس تسهیلات دریافتی از بانک، اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه ها و نقل و ...
     بانکداری شرکتی یک مدل کسب و کار و استراتژی کلان و پیچیده و نظام‌مندی است که تلاش دارد کلیه نیازهای مشتریان شرکتی را با بهره‌گیری از ساختار، مدل‌ها و فرآیندهایی کاملا متفاوت از گذشته، پاسخ دهد و تخصص و تجربه تامین مالی در بازار سرمایه را برای مشتریان ...
کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.