•    
    
    • عنوان طرح :

     ارزش پولی مشتریان حقوقی


     با توجه به هدف باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات ایران که ایجاد جذابیت برای مشتریان و صادرکنندگان جهت تمرکز عملیات در بانک و بهره‌مندی از امتیازات و تخفیفات است، الگوئی طراحی شده تا متناسب با عملکرد مشتری در بانک، امتیازاتی به صورت تجمعی محاسبه و به وی اختصاص یابد.

     روال کسب امتیاز :

     درحال حاضر اعضای باشگاه با توجه به میزان عملکردشان در تسهیلات دریافتی، کارمزدهای پرداختی و میزان سپرده‌گذاری‌های انجام شده در بانک، امتیاز کسب می‌نمایند.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.