•    
    
    •  
    • بیشترین سوالات پرسیده شده

     1- روشهای مختلف طرح شکایات در بانک توسعه صادرات ایران چگونه است؟

     الف – مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران ب – ارسال شکایت بصورت مکتوب از طریق پست به ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران ج – سامانه مربوط به انتقاد و شکایت(در وب سایت اصلی بانک و یا باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات ایران) د – پست صوتی(تلفن گویا) به شماره 88700913 هـ – ارسال دورنگار به شماره 88702308 لازم به ذکر است آدرس ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران: تهران- میدان آرژانتین- خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)- نبش خیابان پانزدهم - برج بانک توسعه صادرات ایران می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.