•    
    
    •  
    • فهرست اخبار
     تسهیل فرایند صادرات کالاهای مشمول استاندارد اجباری

     معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد:

     تسهیل فرایند صادرات کالاهای مشمول استاندارد اجباری

     معاون ارزیابی سازمان استاندارد ایران گفت: این سازمان در سال رونق تولید در حیطه وظائف قانونی خود فرآیند صادرات کالاهای مشمول استاندارد اجباری را تسهیل و به وارادات قانونی کالاهای مورد نیاز کشور کمک می کند.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.