•    
    
    •  
    • فهرست اخبار
     استفاده از ظرفیت بانکداری باز

     پیشنهاد بانک توسعه صادرات ایران برای شرکتها در عصر کرونا :

     استفاده از ظرفیت بانکداری باز

     بانک توسعه صادرات ایران با شیوع ویروس کرونا و ضرورت اجتناب از حضور فیزیکی در محل شعب، به شرکتهای بزرگ صادراتی استفاده از ظرفیت بستر بانکداری باز Open Banking این بانک را پیشنهاد می کند.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.