•    
    
    •  
    • فهرست اخبار
     دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی

     دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی

     به منظور آشنایی با انواع روش های پرداخت،کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، اقدام به برگزاری آموزش آنلاین « دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی» به مدت 65 ساعت مینماید.

      دیجیتال مارکتینگ برای صادرات- Digex

     دوره آموزشی

     دیجیتال مارکتینگ برای صادرات- Digex

     مرکز آموزش بازرگانی دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ برای صادرات- Digex را برگزار می کند.

کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.